TEKNİK BİLGİLER

1-) Kül çekmecesi
2-) Konveksiyon (dolaşım) havasının girişi
3-) Alevlerin kontrolü için ayarlanabilen yanma havası girişi
4-) Camların içten temizlenmesin için piroliz ışınlaması 
5-) Büyük görüntülü, gizlenir kapı 
6-) Cama duman gelmesini önlemek için hava perdesi:hürpaş "fumo repulsion" sistemi
7-) Duman yönlendirici 
8-) Giyotinli kapının girdiği duman engelleme kutusu
9-) Duman egzosu 10.Yanma hızı ayar klapesi
11-) Isı dağıtım kanatçıkları ile donatılmış yüksek boyutlu hava boğazı
12-) Deflektör (Yönlendirici)
13-) Kanatçıklardan geçerek ısınan konveksiyon (dolaşım) havası